Alle der har heste, kender til problematikken når møddingspladsen er fuld. Eller når kommunen aflægger deres besøg, for at lave tilsyn på møddingspladsen. Dette kan hurtigt blive en dyr omgang, hvis ikke man har en nyere møddingsplads, der opfylder de krav.
Det kan vi hjælpe dig med, hvis du investere i et Ecodrying Bioraffineringsanlæg. Du behøver nemlig ingen møddingsplads, da du køre dit hestemøg direkte fra stalden, og op i bioraffineringsanlægget. Så du får en besparelse, på at få kørt din mødding væk, og på at få lavet en ny møddingsplads i henholdt til kommunens krav.
Også en stor sidegevinst, ved at investerer i et Ecodrying Bioraffineringsanlæg, er at det mindsker fluer og rotter på ejendommen.